Tjänster / Transporter

Vi utför transporter av partigods från 1pall och uppåt och trafikerar Göteborg, Borås, Småland, Öland samt Gotland från Örebro, Värmland och Mälardalen dagligen. Vi åtar oss även transporter till övriga Sverige efter kundens önskemål.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

Transport

Omlastning av gods

Vi trafikerar i huvudsak Göteborg, Östra Småland samt Gotland med utgångspunkt Örebro Värmland Mälardalen.